Вам это будет интересно!

 • Влад Оволс “17 Идзип” или “Круговорот”

 • Song to the Siren • В сентябре так далеко до дома, что остаются фотографии и книги. И воистину, можно выбегать на террасу с акацией и миндалем, праздно поглядывать на донжоны, отражая их в зеркале щелчка, можно, каб не жменька той роднай зямлi. 
  В сентябре так далеко до дома, что остается память.                                  
  Валянцiн Акудовiч. "Разбурыць Парыж. Два няспраўджаныя эсэ". 

   

  "Чаму  заможнасць грамадства мерыцца колькасцю кампутараў на душу насельнiкаў, а не колькасцю вячыстых дрэваў, рэсурсамi iнтэлектуальнай iнфармацыi, а не рэсурсамi пiтной

  вады? Хаця кожнаму зразумела, што для падставовага iснавання чалавека вада i

  дрэвы — рэчы куды больш iстотныя за iнфармацыю i кампутары... 
  Чаму спеласць iнтэлекта апазнаецца праз веданне Рыльке i Вiтгенштайна, а не праз веданне спрадвечных песень i показак свайго народу? Хаця не цяжка здагадацца, што спеўны досвед вясковай бабулькi не менш каштоўны для прасветы сутвы быцця,

  чым кафедральны досвед прафесара...
   
  Чаму велiч нацыi вызначаецца памерамi народа
  ў, апалоненых яе войскамi i яе культурай, а не здольнасцю праз стагоддзi трымаць чужынны паллон, упарта чакаючы пары свайго выбаўлення? Хаця ўжо дзьве тысячы гадоў мы жывкм у цывiлiзацыi Хрыста, якi агалосiў цярпенне i пакору сярод вышэйшых каштоўнасцяў чалавека...


  Падобных  “чаму”, як грушаў з дзiчкi, можна натрэсцi безлiч, але нават згаданыя тут у

  апазiцыi “вада”, “дрэвы”, “рэальная культура”, “цярпенне” i “пакора”, калi з iх

  выбудаваць адпаведную сiстэму каштоўнасцяў, явяць свету (i нам самiм) Беларусь,

  як адну з самых заможных краiнаў Еўропы, а беларусаў — як вялiкую еўрапейскую нацыю...

  Дык у чым праблема?

  Ды ў тым, што нават калi мы праробiм гэтую працу i змайструем тоесную сваiм

  багаццям сiстэму ацэнак, то анi свет, анi мы самi — нiхто не заўважыць нi нашай  велiчы, нi нашай раскошы...

  Нiхто  (i мы самi) не ўбачыць нас, бо тая карэкцыя зроку, што стагоддзямi фармавала каштоўнасную перспектыву бачання еўрапейскага чалавека, якраз i адбывалася праз высячэнне на паперу лясоў, атручванне мануфактурамi рэкаў, штукаванне спекулятыўных абстракцыяў, зваяванне плямёнаў i народаў... Праз усё тое, чаго ў нас амаль не было i што ў нас лiчы не рабiлася.

  Таму натуральна, што сонца гэтак скарэктаваных каштоўнасцяў запынiлася не над намi, а над Парыжам, а мы апынулiся ў яго глыбокiм ценю, дзе марудна сноўдаемся з вечна задранымi да ас

  вечанай гары бародамi, спатыкаемся на кожным кроку i паныла нэндзiм: калi гэта “загляне

   сонца ў наша вакенца”?

     - Дык ня
  ўжо нам да скону зябнць у гэтым золкiм сутоннi, няўжо адсюль няма нiякага выйсця на ясны белы свет? - неяк ращуча запытаўся я сам у сабе. I сам сабе ращуча адказаў:

  - Няма! 

  - Але ж нешта трэба рабiць.

  - Трэба, - пагадзi
  ўся я сам з сабою.

  - А што трэба?..

  I тут распам вымавiлася, як выдыхн
  ўлася: 

  - Разбурыць Парыж.

    Дарэчы, я люблю Парыж, але.. Але Беларусь я люблю болей. I таму калi пытанее паўстала рубам: каму знiкнуць, а каму быць заставацца, то я, натуральна, выбраў Беларусь. 

    

    


   


  [...] Постмадэрн, скасаваўшы дыскрымiнацыйную рознiцу памiж “вялiкiм” i “малым” i ўшанаваўшы ўсё

  прысутнае ў бытным аднолькава роўнай мерай “ёсць у наяўным”, тымсамым

  вырашыў i адвечную праблему “гiстарычна” абумоўленага аўтсайдэрства беларусаў у

  цывілізацыйным рушэнні еўрапейскіх народаў, ад чаго нас у цэнтрапалеглых

  iдэалагемных кампазiцыях ужо нiколi не пазбавiў бы нi ўдалы збег гiстарычных

  абставiнаў нi ўласныя ахвярныя i нават змагарныя вымогi. Апынуўшыся ў сiтуацыi

  панавання актуалiяў i аднолькава з усiмi ўганараваныя сiмулякрам “ёсць”, мы

  больш не маем патрэбы ў мары пра “пачэсны пасад мiж народамi”, як i ў жаданнi

  разбурыць Парыж, каб вылузнуцца з-пад яго даўжэзнага ценю ды акрыяць у промнях

  жывога сонца ўласнай вартасцi — мы ўсё гэта цяпер ужо маем з ласкi Постмадэрна.

   

                 Таму болей не пытайцеся ў мяне: “Як запынiць сонца над Беларуссю?”..."

   

   

  Вам это будет интересно!

 • Влад Оволс “17 Идзип” или “Круговорот”

 • Song to the Siren
 • Последние новости


  Пробковые утеплители

  Одним из высокоэффективных современных утепляющих материалов считаются плиты, изготовленные из измельченной коры пробкового дуба. Среди их главных достоинств следует назвать небольшой вес, твердость, прочность и устойчивость к гниению и образованию плесени при воздействии влаги. Пробковые теплоизолирующие материалы не повреждаются грызунами и не разрушаются...
  Читать далее »

  Приложение

  Утепление окна стекловолокном – обязательное условие, при котором значительно снизятся теплопотери. Теплоизоляция кирпичного дома плитами пенополистирола – надежный способ сделать жилище теплым и комфортным. Как сделать это правильно, показано на рис. 50. ...
  Читать далее »

  Пенополистирольные утеплители

  В последнее время на строительном рынке особенно высоким спросом пользуется теплоизолирующий материал URSA XPS. Его выпускают в форме жестких плит, размер которых составляет 1,25 × 0,6 м. Сырьем для производства данного материала является экструдированный пенополистирол, обладающий структурой с закрытыми ячейками. URSA XPS – это утеплитель, главными свойствами которого являются устойчивость к воздействию влаги и высока...
  Читать далее »

  Торфяные утеплители

  Для повышения теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкционных элементов нередко используют торфоизоляционные плиты. Их производят на основе плохо разложившегося торфа, который отличается волокнистой структурой. В процессе обработки сырье формуют и выдерживают в условиях высокой температуры. Плотность торфоизоляционных плит составляет от 170 до 260 кг/м3, а коэффициент теплопроводности равен 0,06 Вт/(м°С)...
  Читать далее »

  Теория теплопередачи - основа строительства

  Современные физики говорят о 3 явлениях, выражающих теплопередачу, – теплопроводности, излучении и конвекции. Каждое из них обладает собственными характеристиками. Так, при определении свойств однородных твердых тел говорят о теплопроводности. Ее суть заключается в способности одного объекта передавать тепло другому при соприкосновении либо посредством промежуточного проводника (рис. 3). ...
  Читать далее »

  Древесно-стружечные теплоизолирующие материалы

  Одним из наиболее распространенных в настоящее время древесно стружечных утеплителей является фибролит. Его получают путем смешивания древесной стружки, портландцемента и воды. Древесная стружка, или древесная шерсть, при этом должна состоять из лент длиной не менее 50 см. В некоторых случаях портландцемент нередко заменяют магнезиальным вяжущим компонентом. Перед технологической обработкой древесную стружку, вы...
  Читать далее »

  Стеклянные утепляющие материалы

  Технология изготовления стекловаты во многом сходна с методом производства минеральной ваты. В качестве основного сырья выступают мел либо известняк, кварцевый песок и сульфат натрия либо сода. Кроме того, для получения этого утеплителя могут использоваться и остаточные продукты стекольной промышленности. Стеклянная вата состоит из тончайших волокон, которые получают путем вытягивания из предварительно расплавле...
  Читать далее »