Вам это будет интересно!

 • Rossiya Davlat Kutubxonasi va XEROX hamkorlik o’rnatdi

 • O’zbekiston bozorida elektron riderlar • Hech kimga sir emas, kutubxonalarning bosh maqsadi - aholining axborot va bilimga bo'lgan ehtiyojini qondirish. Bilimlar hamma uchun ochiq bo'lishi kerak hamda kitobxon o'ziga kerakli kitobni javonlar orasida yurib, o'z qo'li bilan ushlab, varaqlab ko'rib, xullas, yaqindan tanishgan holda tanlab olisga haqi bor. Ammo, bizning kutubxonalarimiz fondlari yopiq, unga faqatgina kutubxona xodimlarigina kira olishlari mumkin. Oddiy o'quvchida kitoblar orasida yurib, "duru-gavhar"larni terish imkoniyati berilmagan. Vaholanki, rivojlangan jamiyatda kishilarning axborot olishga bo'lgan erkinligini ta'minlash uchun kitob raflari to'lig'icha mijozlar e'tiboriga havola qilinadi. Axborot jamiyati tushunchasining asosiy tamoyillaridan biri ham shu: jamiyat a'zolari - har bir talaba, ishchi, pensioner, kim bo'lishidan qat'i nazar, axborotdan erkin foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Kutubxona ostonasi azaldan bilimlar darvozasi bo'lib kelgan ekan, unga qadam qo'ygan insonga fondlarda saaqlanayotgan fondlarni ko'rsatish kerak. Afsuski, bizning ommaviy kutubxonalarimizning fondlariga kirish uyoqda tursin, ko'p hollrda hattoki kartotekada yozib qo'yilgan kitobni so'rov berib ham qo'limizga ololmaymiz.

  Yopiq fondlar.


  O'zingiz izlanish olib borayotgan mavzu boyicha kitoblarni kartotekadan topib xursand bo'lasiz, shulardan 5-10 tasining chaqiruv raqamini ko'chirib olib, fondning tuynugidan qarab turgan kutubxonachiga olib borib berib, intizor bo'lib 10-15 minut kutasiz.. Va natijada so'ralgan kitoblardan aksariyatini "bizda yo'q", deb aytishadi. O'sha ro'yxatdan 2-3 tasini topib berishsa xursand bo'lavering. Mayli, turli sabablarga ko'ra kitoblar yo'qolgandir (unda katalog yozuvci nega olinmagan?!), ammo bizda fondlarga kirish imkoniyati berilganda o'zimizni qiziqtirgan mavzu bo'yicha boshqa, bir dasta kitob topib chiqishimiz mumkin bo'lardi. Ingliz tilida bir ajoyib tushuncha bor. "Serendipity" degan. Ya'ni bir narsani axtarayotib, omadingiz chopib, tasodifan boshqa bir narsani topib olish. Bu tajribani barchamiz o'z boshimizdan o'tkazganmiz. Ayni shu yo'l bilan ko'pgia ixtirolar, ajoyib kitoblar yozilgan. Aynan o'sha serendipitykutubxona sharoitida ajoyib tarzda ro'y beradi. Hattoki, bemaqsad, shunchaki kitob javonlari orasida yurib, qo'imizga duch kelgan kitobni olib varaqlab, keyingi bir necha soat (balki bir necha kun) davomida bizni mashg'ul qiladigan fikrlarga duch kelishimiz mumkin. Ammo, ommaviy kutubxonalar hamda universitet kutubxonalarining hozirgi holatida buni faqat orzu qilishimiz mumkin.

  So'nggi yillrda hukumatimiz tomonidan kutubxonalarni yanada rivojlantirish, texnik jihozlash yo'lida katta ishlar qilinmoqda</a>. 2015 yilgacha barcha axborot-kutubxona markazlari va axborot-resurs markazlarida integrirlashgan kutubxona tarmog'i hamda elektron kutubxonalarni yo'lga qo'yish maqsadi qo'yilgan. Ushbu muassasalarni texnik tomondan yangilash va fondlarni umumiy katalogga birlashtirish va elektron kolleksiyalarni yaratish muhim masala. Shu bilan birga, aholining axborotga bo'lgan talab va ehtiyojlarini qondirish yo'lida kutubxonalar fondlarining ochiq holda faoliyat ko'rsatishi, kitobxonlar ulardan hech qanday to'siqsiz, bevosita foydalana olishlarini yo'lga qo'yish ham orqaga qoldirib bo'lmaydigan vazifa, nazarimizda. Zero, bunday faoliyat jamoatchilikning kutubxonalarga bo'lgan qiziqishini va qo'llab-quvvatlashiga sabab bo'ladi.

  Manba: http://kutubxona2.doira.uz   Вам это будет интересно!

 • Rossiya Davlat Kutubxonasi va XEROX hamkorlik o’rnatdi

 • O’zbekiston bozorida elektron riderlar
 • Последние новости


  Пробковые утеплители

  Одним из высокоэффективных современных утепляющих материалов считаются плиты, изготовленные из измельченной коры пробкового дуба. Среди их главных достоинств следует назвать небольшой вес, твердость, прочность и устойчивость к гниению и образованию плесени при воздействии влаги. Пробковые теплоизолирующие материалы не повреждаются грызунами и не разрушаются...
  Читать далее »

  Приложение

  Утепление окна стекловолокном – обязательное условие, при котором значительно снизятся теплопотери. Теплоизоляция кирпичного дома плитами пенополистирола – надежный способ сделать жилище теплым и комфортным. Как сделать это правильно, показано на рис. 50. ...
  Читать далее »

  Пенополистирольные утеплители

  В последнее время на строительном рынке особенно высоким спросом пользуется теплоизолирующий материал URSA XPS. Его выпускают в форме жестких плит, размер которых составляет 1,25 × 0,6 м. Сырьем для производства данного материала является экструдированный пенополистирол, обладающий структурой с закрытыми ячейками. URSA XPS – это утеплитель, главными свойствами которого являются устойчивость к воздействию влаги и высока...
  Читать далее »

  Торфяные утеплители

  Для повышения теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкционных элементов нередко используют торфоизоляционные плиты. Их производят на основе плохо разложившегося торфа, который отличается волокнистой структурой. В процессе обработки сырье формуют и выдерживают в условиях высокой температуры. Плотность торфоизоляционных плит составляет от 170 до 260 кг/м3, а коэффициент теплопроводности равен 0,06 Вт/(м°С)...
  Читать далее »

  Теория теплопередачи - основа строительства

  Современные физики говорят о 3 явлениях, выражающих теплопередачу, – теплопроводности, излучении и конвекции. Каждое из них обладает собственными характеристиками. Так, при определении свойств однородных твердых тел говорят о теплопроводности. Ее суть заключается в способности одного объекта передавать тепло другому при соприкосновении либо посредством промежуточного проводника (рис. 3). ...
  Читать далее »

  Древесно-стружечные теплоизолирующие материалы

  Одним из наиболее распространенных в настоящее время древесно стружечных утеплителей является фибролит. Его получают путем смешивания древесной стружки, портландцемента и воды. Древесная стружка, или древесная шерсть, при этом должна состоять из лент длиной не менее 50 см. В некоторых случаях портландцемент нередко заменяют магнезиальным вяжущим компонентом. Перед технологической обработкой древесную стружку, вы...
  Читать далее »

  Стеклянные утепляющие материалы

  Технология изготовления стекловаты во многом сходна с методом производства минеральной ваты. В качестве основного сырья выступают мел либо известняк, кварцевый песок и сульфат натрия либо сода. Кроме того, для получения этого утеплителя могут использоваться и остаточные продукты стекольной промышленности. Стеклянная вата состоит из тончайших волокон, которые получают путем вытягивания из предварительно расплавле...
  Читать далее »